LATTITUDE

Residentie voor participatieve en collectiviserende kunstpraktijken

Lattitude is een residentie voor participatieve en collectiviserende kunstpraktijken. We nodigen een gezelschap, maker of collectief geruime tijd uit met als doel een artistieke uitwisseling met gemeenschappen in de stad, nieuwe kunstenaarsbewegingen of andere werelden die wij niet kennen. Lattitude is de open, gemeenschapsvormende praktijk van de kunstenaars én de eerlijke bevraging van onszelf. Wat kan Monty leren van die collectieve praktijk en hoe kunnen wij onze eigen werking met artiesten en publiek hierdoor laten beïnvloeden?