programma

14, 15.02

David Hernandez | For movement’s sake

David Hernandez | For movement's sake

20u30

actie+1 | €16 | €12 | €10

NL
David Hernandez kan putten uit jarenlange ervaring als choreograaf en indrukwekkende artistieke samenwerkingen. Hij startte als danser bij de Trisha Brown Dance Company, stond mee aan de basis van Meg Stuart’s Damaged Goods en co-choreografeerde met Anne Teresa De Keersmaeker. De fysieke theatraliteit die hij leerde kennen in de vroege jaren van Damaged Goods en de aanpak van muziek en beweging die leidde tot een samenwerking met Rosas, geven zijn creaties een bijzonder uitgangspunt.

Met For movement’s sake zet Hernandez zijn onderzoek naar pure beweging in relatie tot muziek verder. Muziek van barokcomponist Buxtehude vormt het vertrekpunt voor een dans voor drie. De titel For movement’s sake verwijst naar de verklaring van Merce Cunningham dat dans zichzelf laat lezen. Er is geen andere reden tot beweging dan de pure beweging zelf.

For movement’s sake is een project dat de grens verkent tussen abstractie en vertelkracht in dans. Hernandez creëert een unieke bewegingstaal die schippert tussen geste en esthetiek. Hij etaleert op die manier het vermogen tot  communicatie via een bewegingstaal of om het anders te zeggen, het feit dat een dansend mens hoe dan ook niet abstract is.

Verwacht pure dans in een bijzondere scenografie waarbij de performers in een voortdurende metamorfose verkeren. Detail voor het oog en streling voor de oren.


80 percent of what is understood in communication is not understood through the use of words. Context, demeanor, intention, posture and gesture among other things can often speak louder than words.  It is this zone of communication that we dive into.
– David Hernandez 

 

David Hernandez studeerde muziek, jazz en opera aan the University of Miami en dans aan de New world School of the Arts. Hij begon zijn carrière als danser bij Trisha Brown Company in New York en startte samen met Meg Stuart Damaged Goods op in Europa. David co-choreografeerde met Anne Terese de Keersmaeker (Zeitung, Keeping Still, D’un Soir un Jour) en danste en zong in de Rosasproductie Cesena. He trad ook toe tot de groep Graindelavoix onder leiding van Bjorn Smelzer. Als pedagoog geeft hij al meer dan 15 jaar les aan P.A.R.T.S. David Hernandez maakt al meer dan 20 jaar eigen werk in de vorm van installaties, dansperformances en events. Zo creëerde hij vorig seizoen nog het fel gesmaakte Thirst en UNISONO.

 

choreografie David Hernandez | dans David Hernandez, Colas Lucot en danseres (Renata Graziadei of Nina Hänel) | dramaturgisch advies Moos van den broek | scenografie Sakia Louwaard en Katrijn Baeten | licht Hans Meier | muziek Buxtehude | coproductie STUK en Monty | i.s.m. C-mine Genk, studio Laborgras Berlijn, Cocoondance Bonn en Michael Douglas Collective Keulen

 

 


Monty sprak met David Hernandez over dans, muziek en For movement’ sake. Een korte versie van dit gesprek vind je rechts onderaan. Bekijk het volledige interview op youtube.


 

 

ENG
David Hernandez can draw from years of experience as a choreographer and impressive artistic collaborations. He started dancing for the Trisha Brown Dance company, worked with Meg Stuart in the early years of Damaged Goods and co-choreographed with Anne Teresa De Keersmaeker. The physical theatricality he developed with Damaged Goods and his approach of music and movement that led to a collaboration with Rosas give his movement research a very particular starting point.

In For movement’s sake, Hernandez continues his research of pure movement and its relation with music. Baroque composer Buxtehude’s music is combined with Hernandez’ choreography for three dancers. The title For movement’s sake refers to Merce Cunningham’s declaration that dance lets itself be read. There is no other reason for movement than the actual, pure movement.

For movement’s sake is a project that explores the line between when movement is considered abstract and when it starts to have meaning and context. Hernandez creates a unique language of movement, shifting between gesture and aesthetics, showcasing the ability to communicate. Hernandez exposes  the ability for movement to communicate and exposes the fact that a human being dancing is difficult to be abstract.

Expect pure dance in a peculiar scenographic setting that shows the performers in a perpetual metamorphosis.

In short while being interested in beautiful writing of material and context in dialog with the music we want to weave a sort of non linear story for three physical characters. To create spectacle where there is both the sophistication of movement vocabulary and of image oriented storytelling which are rarely seen together.
– David Hernandez 


David Hernandez
studied studio music, jazz and opera at the University of Miami and Dance at the New world School of the Arts. He apprenticed with Trisha Brown Company in New York, then came to Europe  with Meg Stuart to start the Damaged Goods company. David collaborated choreographically on several projects with Anne Teresa De Keersmaeker (“Zeitung”  “Keeping Still” and “D’un Soir un Jour“) and danced and song in the production of Rosas, “Cesena”. He has also joined the vocal group Graindelavoix under the direction of Bjorn Smelzer. As a pedagogue he has taught at PARTS for more than 15 years. David has been making his own work for over 20 years in the form of installations, dance performances and events. Last season he created the succesfull productions Thirst and Unisono.


choreography David Hernandez | dance David Hernandez, Colas Lucot and danseres (Renata Graziadei or Nina Hänel) | dramaturgical advice Moos van den broek | scenography Sakia Louwaard and Katrijn Baeten | light Hans Meier | music Buxtehude | coproduction STUK en Monty | with the support from C-mine Genk, studio Laborgras Berlijn, Cocoondance Bonn and Michael Douglas Collective Keulen

 

 


Monty spoke with David Hernandez about dance, music and For movement’ sake. Below, you’ll find a short version of the interview. Watch the full interview on youtube.


 

 

  • 14.02.14

    -  20u30
  • 15.02.14

    -  20u30