programma

23.09

Like the party has been cancelled

IRA BRAND

20u30

ENG
The party has been cancelled, and we’re staying home.
It looks like a mess out there.

This is a show about wanting to bring order to mess, and wanting to disrupt order. About wanting to build new things with old shit. A collage performance of cut up bodies, grafted animals, half landscapes, recomposed histories, dissected worlds.

Like the party has been cancelled is a reflection on control, on losing yourself, and on desire. An intuitive, meditative, image trip, that attempts to burst its own banks and flood the room. With you in it.

————

NL
Het feest is afgelast en we blijven thuis. Daarbuiten is het een puinhoop.

Ira Brand dompelt je onder in een poëtische collage-voorstelling over de wil om orde te scheppen in de chaos, en de wil om orde te verstoren. Over nieuwe dingen willen bouwen met oude shit. Ze neemt je mee in bevreemdende wereld van versneden lichamen, geënte dieren, halve landschappen, opnieuw samengestelde geschiedenissen en ontlede werelden.

Like the party has been cancelled is een intuïtieve reflectie op controle, op jezelf verliezen en op verlangen. Het is een meditatieve beeldreis die probeert buiten zijn eigen oevers te treden en de kamer onder water zet. Met jou erin.

 

Foto’s website: © Ira Brand

Ira Brand

ENG

Ira Brand is an artist, maker, performer, writer and curator. In 2019 she completed her master DAS Theater at the Academy of Theater and Dance of the Amsterdam School of the Arts. She makes interdisciplinary performances, using personal points of view to discuss broader social, political and societal issues. In 2020 she was a guest in Monty with her challenging performance Ways to Submit.

NL

Ira Brand is kunstenaar, maker, performer, schrijver en curator. In 2019 rondde ze haar master DAS Theatre af aan de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze maakt interdisciplinaire performances, waarbij ze persoonlijke uitgangspunten gebruikt om bredere sociale, politieke en maatschappelijke problemen te bespreken. In 2020 was ze in Monty te gast met haar uitdagende voorstelling Ways to Submit.

Credits
Concept, text & performance: Ira Brand
Sound: Fernanda Libman
Dramaturgy: Aukje Verhoog
Artistic Advice: Jo Bannon
Lighting & Technical Design: Casper Vriens
Trailer: Tessel Schmidt
Produced by Festival Cement, in co-production with Frascati Producties.

  • 23.09.22

    -  20u30