programma

13.12

Maatschappij Discordia | Der Theatermacher

Maatschappij Discordia | Der Theatermacher

20u30

Met je ticket voor Der Theatermacher, kan je voor de helft van de prijs komen kijken naar verteekening (14, 15 december).


‘Zo doen wij het. Gelogen. Zo wordt er op gereageerd. Gelogen. De toneelspeler is een leugenaar en de toeschouwer is een leugenaar. En dat alles tesamen is een unieke absurditeit.’ (Thomas Bernhard, Der Theatermacher)

Wegens geherformuleerde noodzakelijkheid brengt Maatschappij Discordia Der Theatermacher van Thomas Bernhard.

(…) niet eens om te piesen heb ik ooit dit soort van oorden betreden (…)

Der Theatermacher van Thomas Bernhard, geschreven in 1984, is door Maatschappij Discordia op het repertoire gehouden sinds 1991. De toneelspeler Bruscon doet op tournee het dorpje Utzbach aan om zijn toneelstuk Het rad van de geschiedenis daar te brengen.

Fameuze klassieker over Napoleon, Churchill, Metternich en fritatensoep, wegens geherformuleerde noodzakelijkheid weer op het repertoire!

“absoluut talent voor toneel
al als kind
geboren theatermens moet u weten
toneelmaker
 vallenzetter al heel vroeg!”

Een van de weinige voorstellingen van Maatschappij Discordia die nooit in de Monty heeft gestaan. En de énige voorstelling waarin Discordia gekleurd licht gebruikt. Komt dat zien!
Het Nederlandse acteurscollectief Maatschappij Discordia bestaat uit: Jan Joris Lamers, Annette Kouwenhoven, Miranda Prein, Jorn Heijenrijk en Matthias de Koning. Het theatergezelschap werd in 1981 opgericht en maakt al méér dan dertig jaar intelligent, kritisch toneel met minimale middelen. Het gezelschap streeft naar een vorm van theater waarbij het publiek wordt uitgedaagd om mee te denken over alle ‘voorstellen’ die op het toneel worden gepresenteerd; om mee te zoeken naar de inhoud achter het verhaal, naar het ‘waarom’ van de voorstelling.

De spelers kiezen bewust voor repertoire, zij het niet in de klassieke zin van het woord, en met blijvende aandacht voor de historiciteit van het stuk. “Essentieel is, en dat laat zich aflezen uit het geheel aan titels, dat het onderzoek naar theater-an-sich centraal staat, en dat de tekst, in welke vorm ook, altijd in het teken van het drama staat.” (Esther Severi) Het wezenskenmerk van Maatschappij Discordia is de dissociatie tussen personage en acteur. “Meer dan dat bij Discordia iedere toneelspeler zich inleeft in de gevoelswereld van de personages, toont hij op het toneel het inzicht dat hij verworven heeft in zijn personage.”(ES) Voor dit alles gebruiken zij afwisselend het grote twintigste-eeuwse toneelrepertoire (onder de naam De Veere) en zelf samengestelde montagestukken, zoals recent Ding an Sich en Marionett.

Sinds 1986 heeft Discordia vaste voet in de Monty, met een onderbreking van enkele jaren, waarin het gezelschap wegens het ontbreken van subsidies niét in België heeft gespeeld. Maatschappij Discordia is als het ware het moederhuis van STAN, ’t Barre Land, De Onderneming, Dito’Dito, De Roovers, Dood Paard, Compagnie Marius en vele andere hedendaagse gezelschappen.

  • 13.12.12

    -  20u30