programma

13.03

Marc Vanrunxt | Real, So Real

Marc Vanrunxt | Real, So Real

20u30

€16 | €12 | €10 | €6    (actie +1)

Het uitgangspunt van Real, So Real is de compositie Three Voices van Morton Feldman, geschreven voor drie stemmen waarvan één live gezongen wordt, en de andere twee op band zijn opgenomen. De zangeres staat hierbij voor twee grote luidsprekers die als twee graftombes fungeren. Feldman schreef het werk in 1982 voor zangeres Joan La Barbara, als hommage aan de schilder Philip Guston en de dichter Frank O’Hara.

Meer dan dertig jaar later laat mezzosopraan Els Mondelaers haar stem in drievoud klinken. Danseres Marie De Corte gaat in dialoog met deze driestemmige installatie en biedt als dansend lichaam krachtig weerwerk aan de monumentaliteit van de muziek.

Sinds 1998 is het oeuvre van Morton Feldman een genereuze inspiratiebron voor Marc Vanrunxt. Three Voices heeft een strak, repetitief en daardoor dwingend karakter. Het is een emotioneel geladen compositie over verlies en afscheid; technisch gezien een ‘tour de force’. Met Real, So Real gaat Vanrunxt op zoek naar het spanningsveld tussen het reële – real – en het irreële – unreal, naar de interactie tussen stem (de zangeres) en lichaam (de danser).

choreografie Marc Vanrunxt | dans Marie De Corte | mezzosopraan Els Mondelaers | muziek Three Voices van Morton Feldman | scenografie Koenraad Dedobbeleer | styling kostuums Marc Vanrunxt | opname en montage Simon Van der Beken en Thomas Moore | advies Marie-Anne Schotte | licht & techniek Stef Alleweireldt | geluid Simon Van der Beken | productie Kunst/Werk | coproductie ChampdAction, Concertgebouw Brugge, TAKT Dommelhof

 

ENG
The basis of Real, So Real is Morton Feldman’s composition Three Voices, one voice of which is sung live and the other two played on tape. The singer stands in front of two large loudspeakers, which represent two tombs. Feldman wrote the work in 1982 for singer Joan La Barbara as a tribute to the painter Philip Guston and the poet Frank O’Hara. Now, just over thirty years later, it is mezzosoprano Els Mondelaers voice that will be resounding in triplicate.

Dancer Marie De Corte enters into a dialogue with this three-voice installation. Her dancing body provides a powerful response to the monumentality of the music.

In Real, So Real Vanrunxt explores the tension between the real and the unreal and the interaction between the voice (singer) and the body (dancer)

 

www.kunst-werk.be

  • 13.03.15

    -  20u30