programma

10, 11, 12.11

Bodies Anonymous (Jack Gallagher & Fransien van der Putt) | No Body Is Neutral

Bodies Anonymous (Jack Gallagher & Fransien van der Putt) | No Body Is Neutral

20u30

 

No Body Is Neutral komt voort uit 9/11. De aanslag op de Twin Towers en het Pentagon. Maar meer nog uit de reactionaire terugslag die het teweegbracht in de gehele Amerikaanse samenleving en daarbuiten. Als kunstenaar en als mens ben ik gedwongen om daar mij over uit te spreken. En ik probeer dat o.a. via dit stuk te doen. Geboren in de” sixties” en opgegroeid in de vrije “seventies” is voor mij de persoonlijke vrijheid van expressie een groot goed. Alles wat er nu in de States onder de noemer van veiligheid gebeurt tast die persoonlijke vrijheid aan. (Jack Gallagher)

No Body Is Neutral
is een dansvoorstelling voor drie dansers met live-gemixte muziek en videoprojecties. Centraal staat het onderwerp macht. Macht van het lichaam, macht over het lichaam, macht tussen lichamen. Machtsverhoudingen tussen mannen en de persoonlijke en culturele verschillen die daarbij een rol spelen. Hoe manifesteert macht zich in het lichaam? Hoe wordt macht getoond of verborgen in het lichaam? Hoe uit het zich tussen mensen?

Ieder lichaam is een bron van persoonlijke verhalen en maatschappelijke opvattingen. Dansers kunnen deze bron gebruiken of negeren. Dansers beheersen hun lichaam, dat maakt hen machtig.

….Maar No Body Is Neutral is vooral goed omdat het de aandacht haast onafgebroken vasthoudt…en omdat het iets verandert in hoofd en hart van de toeschouwer. Desnoods iets onbenoembaars (Leeuwarder Courant, oktober 2004).

In het voorjaar van 2006 resideert Jack Gallagher enkele weken in Monty. Na afloop gaat hij in première met een nieuwe voorstelling, empty white horse.

  • 10.11.05

    -  20u30
  • 11.11.05

    -  20u30
  • 12.11.05

    -  20u30