programma

15.11

Salva Sanchis / Kunst/Werk | The Phantom Layer

Salva Sanchis / Kunst/Werk | The Phantom Layer

20u30

€12 | €10 | €8

NL
The Phantom Layer is een voorstelling over beperkte mogelijkheden en onbeperkte uitkomsten. Het gaat over het verhaal dat we schrijven om betekenis te geven aan dat wat nog niet gebeurd is. Het gaat over oneindige herhaling en over vrijheid. Het gaat over de dans die we allemaal dansen, en die ons uniek maakt.

Wat we ook doen, waar we ook gaan, we laten sporen na. Andere mensen hebben sporen achtergelaten vóór ons, en nu gaan die sporen ons voor. We laten onze afdruk na in gebouwen, wegen, meubels, schepen. En gezien onze technologische dwang ons drijft tot ondenkbare territoria, zijn we zelfs in staat om in te grijpen in de natuur. Onze geschiedenis én onze mogelijkheden zijn allemaal gematerialiseerd en liggen rondom ons. De vraag is niet: ‘Wat kunnen we creëren?’, maar ‘Wat kunnen we veranderen?’. De vraag is niet: ‘Wie ben ik?’, maar ‘Hoe maak ik het verschil?’ en ‘Wat kan ik doen?’. 

Tweeënhalf jaar na now h e r e brengt Salva Sanchis opnieuw een groepswerk. Waar now h e r e focust op vorm, gaat The Phantom Layer over fictie in dans. De titel is een term uit het grafisch ontwerp en verwijst naar het zichtbaar blijven van sporen van vorige beelden bij het op elkaar stapelen van beelden. Sanchis wil het met dit project hebben over sporen die achterblijven, over lagen die achter of onder de dans hun invloed hebben. De danser die de beweging uitvoert met zijn of haar achtergrond staat centraal, niet de beweging.

Het dansvocabularium ontwikkeld door de dansers zelf, wordt gecombineerd met fictie uit bestaande literatuur. Zo verbindt The Phantom Layer het abstracte en concrete. Sanchis gebruikt de tekst niet enkel als een middel om fictie binnen te halen in zijn werk, maar ook om via de taal muzikaliteit te genereren. Daarnaast is er de belangrijke rol van videast Pablo Castilla, die vanaf de eerste dag van de repetities aanwezig was om te filmen en op die manier, reeds tijdens het creatieproces, een fictieve context binnenbracht.


Salva Sanchis 
studeerde in 1998 af met de eerste lichting P.A.R.T.S.-studenten. Hij danste voor Rosas, co-choreografeerde met Anne Teresa De Keersmaeker (Desh, Raga for the Rainy Season / A Love Supreme), trad op als gastchoreograaf bij Marc Vanrunxt  (For Edward Krasinski) en maakte al verschillende succesvolle eigen creaties (now h e r e, Angle, Object in mirror…).

choreografie Salva Sanchis | gecreëerd en uitgevoerd door Stanislav Dobak, Manon Santkin, Peter Savel | video Pablo Castilla | productie Kunst/Werk | coproductie STUK


ENG

The Phantom Layer is a piece about limited possibilities and unlimited outcomes. It is about the story we write in order to make sense of what hasn’t happened yet. It is about eternal repetition and about freedom. It is about the dance we all dance, and which makes us unique.

Whatever we do, wherever we go, we leave traces. But other people have left traces before us, and now these traces precede us. We are inscribed in space; our humanity is shaped into buildings, roads, furniture, vessels. And as our technological compulsion drives us to unimagined territories, we are even inscribed in nature. Our history, our possibilities, they are all materialized and lie in front of us, all around us. The question is not “what can we create?”, but “what can we change?”. The question is not “who am I?”, but “how am I different?” and “what can I do?”. 

Two and a half year after the group piece now h e r e Salva Sanchis creates The Phantom Layer. now h e r e focussed on form, The Phantom Layer concentrates on fiction in dance. The title of The Phantom Layer comes from the world of graphic design and refers to the visibility of traces of earlier images when stacking images. Sanchis wants to talk about left traces and layers which influence the dance directly or indirectly; the dancers who executes a movement with her or his background is central and not the movement itself.

Through the combination of a vocabulary of dance, developed by the dancers, with fiction from literature, The Phantom Layer connects the abstract and the concrete. The performance presents an exploration on human agency and our contradictory need for both structure and freedom. Sanchis doesn’t use text purely as a way to introduce fiction in his work but also to generate musicality through language. An important role is given to video artist Pablo Castilla, who will be present at rehearsals from day one to film and create a fictive context during the creation process.


Salva Sanchis 
graduated in 1998 from P.A.R.T.S. He danced for Rosas, co-choreographed with Anne Teresa De Keersmaeker (Desh, Raga for the Rainy Season / A Love Supreme), was a guest choreographer for Marc Vnarunxt (For Edward Krasinski) and made already several succesful creations of his own (now h e r e, Angle, Object in mirror…).


choreography Salva Sanchis | created and performed by Stanislav Dobak, Manon Santkin, Peter Savel | video Pablo Castilla | production Kunst/Werk | coproduction STUK

 

  • 15.11.13

    -  20u30
  • 15.11.13

    -  20u30