programma

16, 17, 18.12

Public Secrets

SARA OKLOBDZIJA

09u00

DE SCHOOL VAN DUBBELZIJDIGE INTEGRATIE
Afdeling: openbare geheimen

English version below

‘Laten we samen naar de theaters gaan om te twijfelen aan het systeem; laten we naar de theaters gaan om een ​​nieuwe realiteit uit te vinden!’ Vanaf 16/12 nodigt Sara Oklobdzija je uit voor een bezoek aan de interactieve installatie Public Secrets. Ontworpen als een interactieve mailbox, vertelt deze creatie verhalen, onthult mogelijkheden en bewaart je geheimen. Wat is jouw verhaal? Welke verhalen zijn cruciaal om de manier waarop we met elkaar omgaan te bepalen? Welke verhalen zijn er te vertellen en wie vertelt ze? Welk publiek geheim denk je dat we als eerste moeten onthullen? Als we denken dat het grootste gevaar voor elke verandering vooroordelen en zogenaamde publieke geheimen zijn, wat zullen we eraan doen?

Foto’s website: Sara Oklobdzija

Over Sara Oklobdzija

English version below

Sara Oklobdzija (1980, Belgrado, Servië) volgde een universitaire opleiding in Servië en België. Ze behaalde masterdiploma’s in Filosofie (Universiteit van Belgrado), Audiovisuele Kunsten (Faculteit Dramatische Kunsten, Belgrado) en in Film en Visuele Cultuur (Universiteit Antwerpen).
Naast het ontwikkelen van een speculatieve documentaire praktijk met een sterke focus op objecttheater en digitale collage, bleef Sara vanaf 2004 op kunst gebaseerde werkkaders ontwikkelen die vaak zouden uitgroeien tot een gemeenschap, beweging of een organisatie. Samen met mededenkers, kunstenaars en activisten richtte ze INFUZIJA (2004, Belgrado, SR) op. Als ‘Centrum voor Culturele Decentralisatie van Servië’ heeft INFUZIJA met succes talrijke invloedrijke projecten geïnitieerd en ontwikkeld, waarbij de meest landelijke gebieden van het land opnieuw bezocht werden.
Vanaf 2010 combineert Sara haar praktijk als kunstenaar en programmamaker steeds meer met haar werk als producent. In 2019 trad ze in dienst bij ROBIN als algemeen directeur. In mei 2020 raakte ze betrokken bij en verloofde ze zich met HOTM en ten slotte richtte ze in december 2020 de non-profitorganisatie KOROW op.

THE SCHOOL OF TWO-SIDED INTEGRATION
Department: public secrets

‘Let’s go to the theaters to doubt the system together; let’s go to the theaters to invent a new reality!’ From 16/12 onwards, Sandra Sara Oklobdzija invites you to visit the interactive installation Public Secrets. Conceived as an interactive mailbox, this creation tells stories, reveals possibilities and keeps your secrets. What is your story? Which narratives are crucial in determine the ways we interact with each other? What stories are there to be told and who tells them? Which public secret do you think we have to expose first? If we think that the greatest danger to any change are prejudices and so-called public secrets what shall we do about it?

About Sara Oklobdzija

Sara Oklobdzija (1980, Belgrade, Serbia) received university education both in Serbia and Belgium. She holds master’s degrees in Philosophy (University of Belgrade), Audio-Visual Arts (Faculty of Dramatic Arts, Belgrade) and in Film and Visual Culture (University of Antwerp).

Apart from developing a speculative documentary practice with a strong focus on object theatre and digital collage, from 2004 onwards Sara kept developing art-base workframes that would often grow into a community, movement or an organisation. Together with fellow thinkers, artists and activists she co-founded INFUZIJA (2004, Belgrade, SR). As a ‘Centre for Cultural Decentralisation of Serbia’, INFUZIJA successfully initiated and developed numerous influential projects, revisiting the most rural areas of the country.

From 2010 onwards, Sara has increasingly combined her practice as an artist and programme-maker with her work as a producer. In 2019, she joined ROBIN as its general manager. In May 2020 she got involved and engaged to HOTM and finally, in December 2020 she founded a non profit organisation KOROW.

  • 16.12.22

    -  09u00
  • 17.12.22

    -  09u00
  • 18.12.22

    -  09u00