programma

16.09

Pairing is caring

THE GAP (SOTA)

13u00

Een nieuwe peer group van Antwerpse kunststudenten en jonge kunstenaars – THE GAP (SOTA, State of The Arts)- koppelt geïnteresseerde instromende makers tijdens Love at first Sight aan persoonlijke ‘mentoren’. Wie stapt met wie buiten?

 

Foto’s website: Sota

 

NL

Als jonge kunstenaar kan het een hele klus zijn om de deur naar de profesionele sector open te breken. Velen ervaren na hun kunstopleiding een gat, en voor self-made artiesten zonder diploma voelt de drempel vaak nog hoger. Netwerk, subsidies, eerlijke kansen, goedkope werkruimte, kunstenaarsstatuut: hoe krijg je toegang?

Bij The Gap (SOTA) geloven we in duo’s, in een directe lijn voor één jaar tussen een jonge kunstenaar en een professionele kunstwerker die je nu en dan kan contacteren om advies in te winnen, iets te gaan drinken, ervaringen te delen, contacten te krijgen, een handje toe te steken. Noem het je persoonlijke steunfiguur, je ‘sector buddy’. Je beslist samen hoe en op welke voorwaarden jullie je uitwisseling organiseren.

In dit speelse matchingsmoment helpen we je een steunfiguur vinden die past bij jouw profiel en noden. Meer dan 50 Antwerpse ervaren kunstwerkers (in theater, dans, beeldende kunst, klassiek, design…) zullen aanwezig zijn om zich te engageren in een duo. Op het eind van de namiddag wandel je buiten met één steunfiguur en een datum voor een eerste ontmoeting. “Pairing is caring” is een experiment. Precies zoals de rest van je carrière…

ENG

As a young artist, it can be quite a task to break open the door to the professional sector. Many people experience a gap after their art education, and for self-made artists without a diploma the threshold often seems even higher. A network, subsidies, fair opportunities, cheap workspace, status as artist: how do you gain access to all that?

At The Gap (SOTA) we believe in duos, in a direct line that lasts for one year between a young artist and a professional art worker, someone you can contact from time to time for advice, to have a drink with, share experiences, acquire contacts, get help. Call it your personal support figure, your ‘sector buddy’. Together, you decide how and under what conditions you want to organise this exchange.

In this playful ‘matching moment’, we help you find a support person that fits your profile and needs. More than 50 experienced Antwerp art workers (in theatre, dance, visual arts, classical music, design, etc.) will be present to potentially become part of a duo. By the end of the afternoon, you will walk out with the name of a support person and a date for a first meeting.‘Pairing is caring’ is an experiment. Just like the rest of your career…

  • 16.09.22

    -  13u00