programma

20.04

Hoe het gat dichten tussen kunstschool en kunstenveld?

SOTA OPEN MEETING #3

19u30

Een energieke brainstormsessie op zoek naar oplossingen

Voor veel kunststudenten is afstuderen als springen en vallen tegelijk. Het voelt als een lege ruimte betreden – of noem het gerust ‘Het Gat’. Hoe een netwerk uitbouwen, jezelf zichtbaar maken, je praktijk overeind houden, een inkomen fiksen, studio- of repetitieruimte vinden en kunnen betalen, je werk tonen bij instellingen of galeries? Dit is meer dan een vraagstuk van alle tijden en leeftijden.

Kunstscholen lijken er niet in te slagen om deze overgang mee te ondersteunen, terwijl de sector heel moeilijk te betreden blijkt zonder ‘de juiste contacten’. En zo krijgt het gat tussen de school en het werkveld iets van een filterblokkade die net de jonge kunstenaars met de minste middelen uitsluit. Vraag maar eens rond: veel ex-studenten voelen zich gedesoriënteerd, verloren, uitgesloten en zonder hoop.

Wat kan er anders? Hoe kan die kloof een brug worden? Hoe kunnen scholen hun verse alumni nog even blijven ondersteunen? Hoe kan het veld nieuwkomers echt welkom heten in zijn landschap? Hoe kan al die informele kennis beter circuleren? Kan dit vraagstuk ook dienen om al bestaande vormen van solidariteit in het veld te versterken?

We beginnen de avond met enkele (min of meer) concrete voorstellen. We nodigen je uit om deze ideeën aan verschillende praat- of werktafels verder te helpen verfijnen, afhankelijk van je interesse. We zien deze avond als een eerste stap om concrete oplossingen vorm te geven, groot of klein.

Je staat hier niet alleen voor.

Wij heten je van harte welkom.

  • 20.04.22

    -  19u30