programma

18.12

Verkiezingspraat: de grote repetitie

STATE OF THE ARTS (SOTA)

14u00

English underneath

Op precies 500 dagen van mei 2024, hoogmaand van de volgende nationale verkiezingen, nodigt Door to Door de linkse kerk uit om eerst in gesprek te gaan met elkaar: kunstenaars en vakbondsmensen, buurtwerkers en vredesactivisten, antiracisten en progressieve politici… Hoe reageren op de verrechtsing? In hoeverre willen/moeten we de dialoog aangaan met medeburgers uit andere bubbels? En hoe doe je dat?

Vandaag oefenen we al eens met elkaar. Niet in ons grote gelijk, niet in grote analyses. Wel in praten en luisteren, in het vinden van gemeenschappelijke grond. Omdat het gesprek aangaan een kunst is. En we die kunst de komende 500 dagen hard nodig zullen hebben. Noem het een repetitie. Een repetitie in conversatie. Want ook binnen links resten er genoeg hete patatten om beter over te leren converseren.

‘Verkiezingspraat’ begint met Door to Door, dat na twee jaar praktijkonderzoek zijn methodieken deelt om met onbekenden op straat directe gesprekken te voeren over de samenleving. Daarna gaan we één op één wisselende gesprekken aan, als generale repetitie voor het echte werk. Ten slotte komen we samen tot een vergelijk: wat willen / kunnen wij samen doen, met de kunst van dialoog?

Met het dialoogproject Door to Door trok State of the Arts (SOTA) en Hart boven Hard tussen 2020 tot 2022 door Vlaanderen, om van Ninove tot Tongeren spontane gesprekken aan te knopen met voorbijgangers over hun kijk op de samenleving, met behulp van creatieve tools.

ENG

Election talks: the big rehearsal

Exactly 500 days from May 2024, super month of the next national elections, Door to Door invites the left to first engage in conversation with each other: artists and trade unionists, community workers and peace activists, anti-racists and progressive politicians… To what extent do we want/need to engage in dialogue with fellow citizens from other bubbles? And how do we do this?

Today we are already practising with each other. Not to express our big ‘this is how it is’, nor our big analyses. But to talk and listen and find common ground. Because engaging in conversation is an art. And we will desperately need that art in the next 500 days. Call it a rehearsal. A rehearsal in conversation.

‘Election Talk’ begins with Door to Door sharing its methodologies after two years of research in the field. Then we engage in one-to-one alternating conversations, as an exercise. Finally, we come to an equation together: what do we want / can we do together, using dialogue as a methodology?

  • 18.12.22

    -  14u00