Reactie op de vermeende antisemitische houding van Monty

In de initiële communicatie over de zaalhuuraanvraag van een Joodse school, heb ik fouten gemaakt, waarvoor ik mij expliciet bij de school heb verontschuldigd.

 

Met Monty veroordelen wij alle vormen van geweld. We zijn diep verontwaardigd over de gruwelijke feiten gepleegd door Hamas op 7/10 en we bekritiseren de gewelddadige reactie van het Israëlische regime daarop.

De huidige situatie in Gaza verhit de gemoederen en de discussies – zoals we oa. aan de universiteiten in ons land zien – ook intern in onze organisatie.

 

In deze context legde ik foutief te snel de link tussen de Joodse school en de Israëlische regering – met wie wij niet willen samenwerken, noch met organisaties die hieraan gelieerd zijn.

Ik wil me bij iedereen die ik met mijn initiële mail gekwetst heb, uitdrukkelijk verontschuldigen. Ik deel de bezorgdheid over het toenemende antisemitisme, racisme en de polarisatie in onze samenleving in het algemeen.

Monty wil een open huis zijn, waar dialoog centraal staat en waar we verschillende gemeenschappen in een veilige omgeving kunnen ontvangen.

 

Ik heb de school dan ook uitgenodigd om opnieuw in gesprek te gaan over hoe we hen eventueel in Monty kunnen ontvangen,

waarbij we rekening houden met de noden van hun leerlingen en die van de Palestijnse kunstenaars in huis.

Ik hoop met de Joodse gemeenschap in Antwerpen en met de school in het bijzonder een weg te vinden om het wederzijds vertrouwen te herstellen.

 

Lana Willems
Algemeen en artistiek directeur Monty